Amnestin upphör from 1.12.2021

”AMNESTIN” för Presentkort sålda under 2020 - juni 2021.

Hej!


Förlängningen av våra presentkorts giltighetstid som infördes under pandemin 2020 kommer att upphöra
From 1 dec 2021.

Detta innebär:

· Presentkort utfärdade under 2020 tom 30 juni 2021 är efter den 1 Dec 2021 ej längre giltiga. 

· Du kan betala behandling/produkter för dessa presentkort tom 30.11.2021

· Även innestående restsummor på P-kort från 2020 kommer att upphöra.

· Du kan INTE lösa in ett presentkort mot ett nytt presentkort.

· Presentkort sålda under Dec 2019 eller tidigare är INTE LÄNGRE GILTIGA

Våra presentkort har en normal giltighetstid på 3 mån. Tiden kan förlängas om mottagaren behöver detta och tar kontakt.  OBS! Vi förlänger INTE p-kort från 2020

Allmänna regler vid försäljnng av presentkort:
Använd ditt presentkort eller tillgodokvitto inom giltighetstiden. Företagen bestämmer hur länge ett presentkort är giltigt. Om giltighetstiden inte är angiven är det giltigt i tio år. Du kan inte räkna med att kunna använda presentkort och tillgodokvitton om butiken upphör, går i konkurs eller byter ägare.

Vill du läsa mer ang regler runt presentkort sök på internet  ”Presentkorts giltighetstid”

Mvh Team MassageNu