Bikarbonat

Ett mångsidigt mineralämne, starkt alkalist och precis som magnesium stödjer det en mängd olika biologiska funktioner i människokroppen. Bukspottskörteln producerar bikarbonat, men trots det så kan vi ofta behöva mer av ämnet speciellt när det kommer till att alkalisera dvs minska försurningen av våra kroppar. Bikarbonat - i kombination med magnesium- är också en viktig energikälla.

Vilken funktion har bikarbonatet i kroppen?
* Bikarbonat gör kroppen basisk.
* Bikarbonat underlättar leverans av syre genom blodcirkulationen.
* Bikarbonat neutraliserar effekterna av strålning på kroppen.
* I kombination med magnesium ökar bikarbonate energiproduktionen (ATP)
* Bikarbonat stödjer även immunförsvaret.

Hur fungerar bikarbonatet i våra kroppar?
Om vi förlorar förmågan att reglera försurningen av våra kroppar påskyndas åldrandet. Bikarbonatet fungerar som en buffert som säkerställer att surt avfall lämnar kroppen. Om mängden bikarbonat är för lågt, hindras blodets förmåga att reglera surhet. Detta banar väg för tillstånd som gikt, halsbränna och även diabetes, högt blodtryck, benskörhet och hjärt-kärlsjukdommar.

Minskade nivåer vid 45 år.
Det finns en märkbar minskning av bikarbonatnivåerna hos personer vid 45 år, även hos friska individer. Lägg till dåliga matvanor och livstil samt stress och medicinering så förvärras denna process. Regelbundna tillskott av bikarbonat eller tillfälliga alkaliseringsåtgärder har en förebyggande effekt och ger snabbare återhämtning och energi efter tex förkylningar och influensa.  

Mineraler samspelar
Intag av magnesiumklorid och bikarbonat så ges den stimulans för produktinen av ATP i våra mitokondrier (cellernas energianläggningar) Bikarbonat stödjer det fria magnesium som blir tillgängligt i en alkalisk miljö.

Sport-träning
Bikarbonat kan även förbättra sportsliga aktiviterer och prestandan för idrottare. Det genom att mjölksyra drivs ut snabbare och optimal effektnivåer kan upprätthållas under längre perioder.

Vem behöver bikarbonat?
* Äldre människor
* Personer med tillfälligt lågt PH < 7,4 i blodet
* Idrottare
* Personer som lider av förkylningar, influensa, infektioner och baksmälla.

Bkarbonatet har många andra användningsområden utöver sin läkande effekt. Den tar tex bort odörer, mörar kött och ansvänds i bakning. Mer om bikarbonatets användningsområden hittar du här....

Dosering/användning
Badkar  175-200 liter
Lös 200 g ( 2 dl) bikarbonat per 100 l vatten. Bada minst 20 minuter.

Magnesium/bikarbonatbad
Blanda först i 1 kg magnesiumklorid i / 100 l vatten, se till att saltet löst sig helt innan du tillsätter bikarbonatet 100 g bikarbonat per 100 l.
OBS! Försöker du lösa upp salterna samtidigt kan en kemisk reaktion uppstå som kan begränsa effekten av mineralerna.

Oralt
Blanda 2,5 g (1/2) tsk bikarbonat i ett glas rent vatten eller i ett glas med citronsaft och vatten. Drick detta två gånger om dagen på tom mage eller strax före måltider. Öka gradvis doseringen.

Eventuella biverkningar:
Användningen av bikarbonat är i allmänhet säkert. Ditt PH-värde är ofta en bra indikator på om du behöver extra bikarbonat. Höga doser kan orsaka huvudvärk eller illemående. Långvarig användning kan skada njurar och urinblåsans vävnader. Använd inte bikarbonat om du följer en natriumfattig diet, tar läkemedel som antibiotika och magsyrahämmande mediciner. När du är osäker kontakta din läkare.

Innehållsförteckning:
99.9% natriumbikarbonat (natrii hydrogenocarbonas) Zechsal bikarbonat är kvalitetscertifierat och innehåller noll aluminium.

I kg Bikarbonat

Pris:
14,50 €