Lymfdränagemassage

Manuell lymfdränagemassage är en mycket mjuk, behaglig och avslappnande helkropps-behandling i syfte att stimulera lymfsystemet. Det har visat sig att många förväxlar lymfdränage med bindvävsmassage. Teknikerna är helt olika liksom syftet med behandlingen. Lymfdränagemassagen genomförs med mjuka cirklande rörelser, strykningar och tryck och är därför helt smärtfri.

Behandling/Pris

Lymfdränagemassage 60 min
63 €
En smärtfri behandling vars syfte är att stimulerar lymfsystemets funktion

Vad är lymfsystemet?

Förenklat kan man säga att lymfsystemet är ett parallellt system med vårt blodsystem men med en annan funktion. Lymfsystemets uppgift är att transportera lymfan från vävnadsvätskan till blodet samt att transportera in näringsämnen till cellerna och rensa ut slaggprodukter. En annan mycket viktig del av systemets uppgift är att aktiverar vårt immunförsvar som är av stor vikt för kroppens försvar mot infektioner av olika slag.

Problem med lymfsystemet kan uppstå pga dålig kost, långvarigt sängläge vid sjukdom eller ett stillasittande arbete. En försämrad blodcirkulation kan göra att genomströmningen av lymfkärlen blir långsammare. En dåligt fungerande tarm kan också vara en orsak. Rökning, stress och intag av för lite vatten och friskt syre samt brist på fysik träning/motion är andra orsaker.

Tecken på problem med lymfsystemet kan vara förutom lymfödem (svullnader i armar och ben) dålig blodcirkulation, oren, påsig hy, viktproblem, vätskesvullnader (ödem), celluliter, problem med lederna, huvudvärk, migrän. Även sömnproblem, fibromyalgi, reumatiska tillstånd, lymfödem spänning i muskler och nacke samt trötthet kan bero på dålig lymfcirkulation.

Manuell lymfdränagemassage är en mycket mjuk, behaglig och avslappnande helkroppsbehandling. Ett bra val om man vill ha en behandling utan risk för smärta.